Borstprothesen - Voorschrift

Het voorschrift voor een borstprothese mag afgeleverd worden door een huisarts of door een geneesheer-specialist.